Resultatlista från öppet KM i mete 2019-09-08
Resultatlista från KM i mete 2019

Stort grattis Tore Helmersson till segern på 3 596 gram!
Rolf Martinsson blev klubbmästare 2019, stort grattis även till dig!

Efter tävlingen mötes vi utav härligt grillad korv o kok-kaffe över öppen eld som Per-Olov Elfstrand ordnat för alla deltagare. Stort TACK till alla som kom och gjorde dagen till vad den blev.

På söndag 8 september anordnar vi ett öppet klubbmästerskap i mete.

Platsen är området kring lilla ån mellan Voxnan och sjön Sässman på Knåda-sidan. Fisket sker både efter älven och den mindre ån och eventuellt vid inloppet till sjön där det går att komma åt. Skyltat 100 meter från infarten till Knåda Sport.

Tävlingstiden är mellan kl. 10.00-13.00, 20 minuter utgångstid innan start och 30 minuter ingångstid efter tävlingens slut.

Startavgift 100 kr. Penningpriser.

Det kommer eventuellt att bli någon form av förtur för de äldre att gå först. Det är kreatur på några ställen i området och där får vi visa hänsyn. Mer information innan start.

Välkomna!

Vi har haft styrelsemöte i kväll söndag 1 september. Närvarande var Nils-Erik, Håkan, Christer, Jonas E och Jonas L.

Östra Nyasen
Vi går igenom årets intäkter från fiskekort i Östra Nyasen och vi kan konstatera att fisket i sjön har minskat under flera år.  Vi behöver göra någon förändring för att öka intresset för fisket i sjön. Vi pratar om att eventuellt börja sätta i öring under sommarhalvåret. 

Det finns alldeles för mycket mört i sjön och vi vet inte riktigt hur vi ska göra för att bli av med dem, kanske isättning av öring kan minska mört-beståndet. 

Vi stänger Östra Nyasen för fiske 30 september. Vi öppnar sedan igen för vinterfiske när isen har lagt sig. 

Företagsbokning
Vi pratar om att sätta ihop ett paket för företag, föreningar och grupper att boka Östra Nyasen för en dag med 3 st. båtar och grillkåtan.

Bidrag
Vi pratar om att söka verksamhetsbidrag från kommunen och bygdemedel från Länsstyrelsen för nya plastbåtar.